🟡 Be The Change, Alles begint met een stap...

Home » Klachten en geschillen

Klachten en geschillen 

Martin Stoker betracht uiterste zorgvuldigheid en levering van kwaliteit, echter kan het natuurlijk voorkomen dat je het ergens niet mee eens bent. Belangrijk is dan om te weten hoe hiermee om te gaan.

 

Klachten kunnen per e-mail aan Martin Stoker Luisterkindwerker worden gericht. Deze melding zal binnen redelijke termijn, uiterlijk binnen 3 weken, in behandeling worden genomen en worden beoordeeld. Na de beoordeling zal er een reactie vanuit Martin Stoker per e-mail worden verstrekt over het verdere verloop van de procedure. 

 

De verdere procedure bestaat uit een telefonisch gesprek waarin met elkaar de gedachten en verwachtingen worden besproken. In dit gesprek zal worden getracht tot een oplossing te komen (In ieder geval zal bij een uiterste uitkomst van teruggave van geld, nooit meer dan hetgeen betaald is worden uitgekeerd). 

De uitkomst van de bemiddeling zal per e-mail worden bevestigt. 

 

Mocht er na het doorlopen van deze interne klachten/geschillenprocedure geen overeenstemming tot afwikkeling zijn bereikt, dan zal er advies en informatie worden ingewonnen over mogelijkheden tot afhandeling bij de externe beroepsorganisatie.

 

Martin Stoker Luisterkindwerker is aangesloten bij het CAT Collectief Alternatief Therapeuten en GAT Geschillen Alternatieve Therapeuten.